LỄ HỘI ĐỀN ĐỒNG CỔ - PHƯỜNG BƯỞI

Đ. Hoàng Hoa Thám, Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội

Giới thiệu

Bản đồ

Địa điểm xung quanh

251 Đ. Thụy Khuê, Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

phường Nhật Tân, quận Tây Hồ

Làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ

596 Đ. Thụy Khuê, Bưởi, Cầu Giấy, Hà Nội

số 5 phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội

cụm 4 phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội

52 P. Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

cụm 4 phường Quảng An, quận Tây Hồ