Quận Tây Hồ gặp mặt văn, nghệ sĩ tiêu biểu năm 2024

Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Nguyễn Đình Khuyến đã trân trọng cảm ơntrướcnhững đóng góp của các văn, nghệ sĩ dành cho quận Tây Hồ trong thời gian qua.

Chủ tịch UBND quận tự hào cho rằng, “Tây Hồ không chỉ có vẻ đẹp về cảnh quan, mà còn có sự quan tâm của chính quyền các cấp đối với việc nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân, điều đó đã tạo nên niềm tin, sức hấp dẫn mạnh mẽ thu hút các văn, nghệ sĩ đến sinh sống tại Tây Hồ.

Năm 2023, nhiều sự kiện văn hóa tiêu biểu của Thành phố và của quận đã được tổ chức thànhng tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ. Mỗi chương trình là một dấu ấn đậm nét trongng tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc của đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là các văn, nghệ sĩ tiêu biểu trên từng địa bàn, khẳng định tính sáng tạo, nâng tầm văn hóa cơ sở và sự phong phú, đầy tính nghệ thuật của mỗi chương trình”.