Chương trình giao lưu văn hoá Việt - Nhật Heiwa - Peace - Tây Hồ năm 2023

Ấn tượng từ chương trình giao lưu văn hoá Việt - Nhật Heiwa - Peace - Tây Hồ năm 2023, kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt - Nhật với chủ đề “Những nhịp cầu hữu nghị”