Phục vụ thư viện lưu động tại quận Tây Hồ: Hình thức mới trong hoạt động phát triển văn hóa đọc

Thứ 7 ngày 16/12/2023, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Tây Hồ sẽ phối hợp với Thư viện Hà Nội và các nhà sách trên địa bàn Thành phố tổ chức phục vụ thư viện lưu động tại Vườn hoa Lý Tự Trọng – số 02 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ với nhiều hoạt động phong phú và miễn phí.

Trong những năm qua, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao Tây Hồ đã tổ chức nhiều hoạt động, cho ra mắt các mô hình mới nhằm thúc đẩy sự phát triển văn hóa đọc trên địa bàn quận. Đặc biệt, những hoạt động thư viện mà Trung tâm đã và đang thực hiện đều có sự quan tâm ưu tiên đến lứa tuổi học sinh với mục đích phát triển văn hóa đọc từ trong nhà trường.

Để tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa và đưa các hoạt động thư viện đi vào chiều sâu, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao Tây Hồ phối hợp với Thư viện Hà Nội tổ chức phục vụ thư viện lưu động tại Vườn hoa Lý Tự Trọng – số 02 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ với nhiều hoạt động phong phú và miễn phí, cụ thể:

- Nội dung phục vụ gồm các hoạt động: Phục vụ nhân dân đọc sách; Phục vụ thiếu nhi tô vẽ tranh; Trưng bày, giới thiệu sách mới của các nhà sách trên địa bàn thành phố...

- Thời gian: Từ 8h00’ – 17h00’ ngày 16/12/2023 (thứ 7)

- Địa điểm: Vườn hoa Lý Tự Trọng - số 02 phố Thuỵ Khuê, phường Thuỵ Khuê, quận Tây Hồ, Tp. Hà Nội.

Với sự quan tâm, tạo mọi điều kiện của UBND quận Tây Hồ, sự cố gắng nỗ lực của hai đơn vị: Trung tâm Văn hóa – Thông tin & Thể thao Tây Hồ và Thư viện Hà Nội, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị được phân công thực hiện nhiệm vụ, hy vọng rằng thư viện lưu động được tổ chức tại Vườn hoa Lý Tự Trọng sẽ thu hút động đảo nhân dân, cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh trên địa bàn quận tham gia hưởng thụ các dịch vụ văn hóa, cũng là góp phần vào việc phát triển văn hóa đọc Thủ đô một cách sâu, rộng./.

Trung tâm VHTT&TT Tây Hồ