Tây Hồ: Gần 300 học viên được bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý

- 07:42 11/11/2023

Lớp bồi dưỡng nhằm cập nhật thông tin, kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý và nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, tư tưởng đạo đức cho cán bộ là công chức, viên chức được quy hoạch lãnh đạo quản lý quận Tây Hồ năm 2023.

Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Tây Hồ Trần Thị Thu Hường trao chứng nhận cho các học viên.

Trưởng ban Tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Tây Hồ Trần Thị Thu Hường trao chứng nhận cho các học viên.

Tại lớp bồi dưỡng, các học viên đã được truyền đạt 4 chuyên đề: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, những vấn đề đặt ra cho Đảng bộ quận Tây Hồ trong giai đoạn hiện nay; Chiến lược chuyển đổi số Quốc gia trong tình hình mới; Văn hóa công sở và đạo đức công vụ; Kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm về khoa học lãnh đạo quản lý, những vấn đề đặt ra đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý.

Kết quả, sau gần 2 tháng bồi dưỡng, 100% học viên đạt loại Xuất sắc, Giỏi và Khá. Trong đó, có 24% học viên có bài thu hoạch đạt loại Xuất sắc, 69% học viên có bài thu hoạch đạt loại Giỏi, còn lại là loại Khá.

Được biết,lớp bồi dưỡng kỹ năng cán bộ là công chức, viên chức được quy hoạch lãnh đạo quản lý năm 2023 của quận Tây Hồ thực hiện theo đúng quy định. Trung tâm đặc biệt chú trọng chất lượng giảng dạy với việc mời giảng viên có trình độ chuyên môn tốt, giàu kinh nghiệm và có phương pháp truyền tải nội dung hấp dẫn, giúp người học lĩnh hội nội dung đầy dủ và sâu sắc