PHỦ TÂY HỒ

52 phố Đặng Thai Mai,phường Quảng An,quận Tây Hồ, Hà Nội

Giới thiệu

Hiện vật

Bản đồ

Địa điểm xung quanh

221 phố Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

0.85Km

số nhà 89 ngõ 378 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ - Hà Nội

0.63Km

số 33, tổ 41 phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

1.58Km

số 51 ngõ 497 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

2.15Km

Số 111 phố Phú Xá, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

3.5Km

cụm 4 phường Quảng An, quận Tây Hồ

1.4Km

cụm 5 phường Quảng An

cụm 4 phường Tứ Liên, quận Tây Hồ

số 10 ngõ 690 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

2.64Km

số 43C, ngõ 497, cụm 2, tổ 15 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

1.51Km

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

3.71Km

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

55.41Km

số nhà 199 phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội

17.25Km

số 3, ngõ 124 đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Hà Nội

1.49Km

số nhà 12 đường Thanh Niên, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ

2.09Km

dân cư số 7, phường Bưởi tại địa chỉ số 2, ngõ 444 Thụy Khuê

1.24Km

phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

1.34Km

phía tây hồ Tây, thuộc làng Hồ Khẩu, phường Bưởi, quận Tây Hồ

0.86Km

khu dân cư số 6 phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

1.28Km

phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

1.22Km

596 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ

1.5Km

dân cư số 7, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

1.25Km

làng Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nộ

0.88Km

làng Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nộ

0.87Km

386 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

1.69Km

cụm 1, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

6.14Km

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

2.85Km

143 An Dương Vương,phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

4.15Km

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

4.07Km

làng Nghi Tàm, phường Quảng An, thành phố Hà Nội

1.47Km

thôn Quảng Bá, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

0.83Km

thôn Quảng Bá, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

1.38Km

số nhà 251 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

2.9Km

làng Vạn Bảo, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngõ 38, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

2.2Km

364 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội,

1.55Km

Ngõ 38, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội

2.16Km

phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

1.94Km

làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội

1.73Km