DI TÍCH ĐỀN DỰC THÁNH

số nhà 89 ngõ 378 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ - Hà Nội

Giới thiệu

Bản đồ

Địa điểm xung quanh

221 phố Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

0.23Km

số 33, tổ 41 phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

1.8Km

số 51 ngõ 497 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

2.23Km

Số 111 phố Phú Xá, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

3.36Km

cụm 4 phường Quảng An, quận Tây Hồ

2.01Km

cụm 5 phường Quảng An

cụm 4 phường Tứ Liên, quận Tây Hồ

số 10 ngõ 690 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

2.57Km

số 43C, ngõ 497, cụm 2, tổ 15 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

1.13Km

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

3.55Km

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

54.79Km

số nhà 199 phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội

17.22Km

số 3, ngõ 124 đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Hà Nội

1.88Km

số nhà 12 đường Thanh Niên, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ

2.71Km

dân cư số 7, phường Bưởi tại địa chỉ số 2, ngõ 444 Thụy Khuê

0.94Km

phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

0.85Km

phía tây hồ Tây, thuộc làng Hồ Khẩu, phường Bưởi, quận Tây Hồ

0.62Km

khu dân cư số 6 phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

1.06Km

phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

1.08Km

596 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ

1.04Km

dân cư số 7, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

0.95Km

làng Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nộ

0.26Km

làng Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nộ

0.25Km

386 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

1.41Km

cụm 1, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

6.26Km

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

2.48Km

143 An Dương Vương,phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

3.89Km

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

3.81Km

làng Nghi Tàm, phường Quảng An, thành phố Hà Nội

2.06Km

thôn Quảng Bá, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

1.13Km

thôn Quảng Bá, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

1.59Km

52 phố Đặng Thai Mai,phường Quảng An,quận Tây Hồ, Hà Nội

0.63Km

số nhà 251 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

2.94Km

làng Vạn Bảo, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngõ 38, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

1.81Km

364 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội,

1.21Km

Ngõ 38, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội

1.75Km

phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

2.55Km

làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội

2.36Km