CHÙA TRẤN QUỐC

phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Giới thiệu

Hiện vật

Bản đồ

Địa điểm xung quanh

221 phố Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

2.73Km

số nhà 89 ngõ 378 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ - Hà Nội

2.55Km

số 33, tổ 41 phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

2.65Km

số 51 ngõ 497 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

3.34Km

Số 111 phố Phú Xá, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

4.89Km

cụm 4 phường Quảng An, quận Tây Hồ

1.12Km

cụm 5 phường Quảng An

cụm 4 phường Tứ Liên, quận Tây Hồ

số 10 ngõ 690 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

3.99Km

số 43C, ngõ 497, cụm 2, tổ 15 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

3.36Km

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

5.11Km

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

57.34Km

số nhà 199 phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội

18.05Km

số 3, ngõ 124 đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Hà Nội

1.34Km

số nhà 12 đường Thanh Niên, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ

0.38Km

dân cư số 7, phường Bưởi tại địa chỉ số 2, ngõ 444 Thụy Khuê

2.7Km

phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

3.27Km

phía tây hồ Tây, thuộc làng Hồ Khẩu, phường Bưởi, quận Tây Hồ

2.45Km

khu dân cư số 6 phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

2.6Km

phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

2.47Km

596 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ

3.1Km

dân cư số 7, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

2.7Km

làng Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nộ

2.76Km

làng Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nộ

2.76Km

386 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

3.46Km

cụm 1, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

5.57Km

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

4.61Km

143 An Dương Vương,phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

5.71Km

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

5.64Km

làng Nghi Tàm, phường Quảng An, thành phố Hà Nội

1.37Km

thôn Quảng Bá, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

2.22Km

thôn Quảng Bá, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

2.57Km

52 phố Đặng Thai Mai,phường Quảng An,quận Tây Hồ, Hà Nội

1.94Km

số nhà 251 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

3.02Km

làng Vạn Bảo, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngõ 38, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

4.02Km

364 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội,

3.38Km

Ngõ 38, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội

4Km

làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội

0.52Km