NHÀ THỜ HỌ CHU

số 51 ngõ 497 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Giới thiệu

Bản đồ

Địa điểm xung quanh

221 phố Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

2.39Km

số nhà 89 ngõ 378 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ - Hà Nội

2.23Km

số 33, tổ 41 phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

0.69Km

Số 111 phố Phú Xá, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

1.55Km

cụm 4 phường Quảng An, quận Tây Hồ

2.24Km

cụm 5 phường Quảng An

cụm 4 phường Tứ Liên, quận Tây Hồ

số 10 ngõ 690 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

0.67Km

số 43C, ngõ 497, cụm 2, tổ 15 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

1.53Km

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

1.78Km

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

54.97Km

số nhà 199 phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội

15.1Km

số 3, ngõ 124 đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Hà Nội

3.55Km

số nhà 12 đường Thanh Niên, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ

3.23Km

dân cư số 7, phường Bưởi tại địa chỉ số 2, ngõ 444 Thụy Khuê

3.17Km

phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

1.85Km

phía tây hồ Tây, thuộc làng Hồ Khẩu, phường Bưởi, quận Tây Hồ

2.82Km

khu dân cư số 6 phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

3.28Km

phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

3.27Km

596 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ

3.22Km

dân cư số 7, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

3.17Km

làng Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nộ

2.39Km

làng Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nộ

2.39Km

386 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

1.23Km

cụm 1, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

8.28Km

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

1.78Km

143 An Dương Vương,phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

2.44Km

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

2.38Km

làng Nghi Tàm, phường Quảng An, thành phố Hà Nội

2.02Km

thôn Quảng Bá, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

1.34Km

thôn Quảng Bá, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

0.82Km

52 phố Đặng Thai Mai,phường Quảng An,quận Tây Hồ, Hà Nội

2.15Km

số nhà 251 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

5.05Km

làng Vạn Bảo, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngõ 38, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

1.61Km

364 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội,

1.42Km

Ngõ 38, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội

1.66Km

phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

3.34Km

làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội

2.86Km