MỘ DANH NHÂN VĂN HÓA ĐOÀN THỊ ĐIỂM

Số 111 phố Phú Xá, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

Giới thiệu

Bản đồ

Địa điểm xung quanh

221 phố Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

3.45Km

số nhà 89 ngõ 378 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ - Hà Nội

3.36Km

số 33, tổ 41 phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

2.24Km

số 51 ngõ 497 Âu Cơ, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

1.55Km

cụm 4 phường Quảng An, quận Tây Hồ

3.79Km

cụm 5 phường Quảng An

cụm 4 phường Tứ Liên, quận Tây Hồ

số 10 ngõ 690 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

0.9Km

số 43C, ngõ 497, cụm 2, tổ 15 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

2.31Km

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

0.23Km

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

53.79Km

số nhà 199 phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội

13.87Km

số 3, ngõ 124 đường Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Hà Nội

4.98Km

số nhà 12 đường Thanh Niên, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ

4.78Km

dân cư số 7, phường Bưởi tại địa chỉ số 2, ngõ 444 Thụy Khuê

4.26Km

phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

2.67Km

phía tây hồ Tây, thuộc làng Hồ Khẩu, phường Bưởi, quận Tây Hồ

3.98Km

khu dân cư số 6 phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

4.41Km

phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội

4.44Km

596 đường Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ

4.18Km

dân cư số 7, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

4.27Km

làng Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nộ

3.44Km

làng Trích Sài, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nộ

3.44Km

386 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

1.97Km

cụm 1, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội

9.61Km

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

1.4Km

143 An Dương Vương,phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội

0.97Km

phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

0.94Km

làng Nghi Tàm, phường Quảng An, thành phố Hà Nội

3.57Km

thôn Quảng Bá, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

2.78Km

thôn Quảng Bá, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

2.33Km

52 phố Đặng Thai Mai,phường Quảng An,quận Tây Hồ, Hà Nội

3.5Km

số nhà 251 đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

6.31Km

làng Vạn Bảo, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội

Ngõ 38, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

1.85Km

364 đường Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội,

2.2Km

Ngõ 38, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội

1.93Km

phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

4.89Km

làng Yên Phụ, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội

4.42Km